Tổng quan về viễn thông - Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu

1710 | 04-06-2016 | 3
Tổng quan về viễn thông

Nhan đề: Tổng quan về viễn thông

Tác giả: Nguyễn Văn Đát, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Sỹ Đạt, Lê Hải Châu,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 156

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử viễn thông,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Dịch vụ viễn thông

Chương 3: Các mạng viễn thông

Chương 4: Các vấn đề về truyền dẫn

Chương 5: Các vấn đề về chuyển mạch

Chương 6: Báo hiệu và đồng bộ trong mạng viễn thông

Download

Có thể bạn cần