Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động - Nguyễn Văn Hòa

2380 | 10-04-2016 | 20
Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

Nhan đề: Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

Tác giả: Nguyễn Văn Hòa,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 216

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu: khái quát chung về điều khiển

Phần 1: Hệ thống điều chỉnh tuyến tính liên tục

Chương 1: Mô tả toán học hệ thống tuyến tính liên tục

Chương 2: Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều chỉnh tự động

Chương 3: Đánh giá chất lượng quá trình quá độ

Phần 2: Hệ thống điều khiển xung

Chương 1: Tổng quát về hệ thống điều khiển xung

Chương 2: Lý thuyết hệ thống điều khiển xung tuyến tính

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Ngành PR Việt NamNgành PR Việt Nam

Đinh Thị Thúy Hằng

  34 

Bài Tập Âm Nhạc 6Bài Tập Âm Nhạc 6

Hoàng Long

  33 

Thế Là GiàThế Là Già

Susan Moon

  48