Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện - Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải

2074 | 22-05-2016 | 14
Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 200

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý nước thải, nước thải bệnh viện,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những đặc điểm chỉnh của nước thải bệnh viện

Chương 2: Sự nguy hiểm về phương diện vệ sinh dịch tễ của nước thải bệnh viện

Chương 3: Các sơ đồ làm sách và khử trùng nước thải bệnh viện

Chương 4: Một số thiết bị hiện đại để xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp sinh học

Chương 5: Công nghệ và thiết bị hợp khối xử lý nước thải bệnh viện

Chương 6: Thực trạng xử lý nước thải bệnh viện và đánh giá hiệu quả của các công nghệ đang áp dụng

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Bí Mật Của May MắnBí Mật Của May Mắn

Alex Rovira, Fernando Trias De Bes

  131 

Giải Tích 12Giải Tích 12

Lâm Hồng Liên

  107 

Giáo Trình Hình Thái Học Tiếng AnhGiáo Trình Hình Thái Học Tiếng Anh

Tô Minh Thanh

  207 

Sống Và Suy NgẫmSống Và Suy Ngẫm

V.N.Kakar

  90