Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện - Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải

1879 | 22-05-2016 | 13
Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 200

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: xử lý nước thải, nước thải bệnh viện,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những đặc điểm chỉnh của nước thải bệnh viện

Chương 2: Sự nguy hiểm về phương diện vệ sinh dịch tễ của nước thải bệnh viện

Chương 3: Các sơ đồ làm sách và khử trùng nước thải bệnh viện

Chương 4: Một số thiết bị hiện đại để xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp sinh học

Chương 5: Công nghệ và thiết bị hợp khối xử lý nước thải bệnh viện

Chương 6: Thực trạng xử lý nước thải bệnh viện và đánh giá hiệu quả của các công nghệ đang áp dụng

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Sách Giáo Khoa Công Nghệ 6Sách Giáo Khoa Công Nghệ 6

Nhiều Tác Giả

  33 

Làn Sóng Thứ BaLàn Sóng Thứ Ba

Alvin Toffler

  63