Hệ thống thông tin quang - Tập 2 - Vũ Văn San

2596 | 13-04-2016 | 21
Hệ thống thông tin quang - Tập 2

Nhan đề: Hệ thống thông tin quang - Tập 2

Tác giả: Vũ Văn San,

Nhà xuất bản: Bưu điện

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 325

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 7. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG NHIỀU KÊNH

Chương 8. KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI PHA TẠP ERBIUM

Chương 9. KỸ THUẬT BÙ TÁN SẮC

Chương 10. MẠNG THÔNG TIN QUANG

Chương 11. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG SOLITON

Download

Có thể bạn cần

Thuật Can ĐảmThuật Can Đảm

Hoàng Minh Hùng

  93 

Bí Mật Thế Giới LegoBí Mật Thế Giới Lego

David C. Robertson, Bill Breen

  101