Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng - Nguyễn Quyết Nguyền

3976 | 11-04-2016 | 86
Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng

Nhan đề: Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Quyết Nguyền,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 250

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các linh kiện điện tử thụ động

Chương 2: Chất bán dẫn điện và điôt bán dẫn

Chương 3: Trazito lưỡng cực

Chương 4: Các cấu kiện bán dẫn khác

Chương 5: Vi điện tử

Download

Có thể bạn cần

Gương Danh NhânGương Danh Nhân

Nguyễn Hiến Lê

  108 

Giải Bài Tập Hình Học 10Giải Bài Tập Hình Học 10

Nguyễn Vũ Thanh

  90