Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng - Nguyễn Quyết Nguyền

2874 | 11-04-2016 | 84
Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng

Nhan đề: Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Quyết Nguyền,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 250

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các linh kiện điện tử thụ động

Chương 2: Chất bán dẫn điện và điôt bán dẫn

Chương 3: Trazito lưỡng cực

Chương 4: Các cấu kiện bán dẫn khác

Chương 5: Vi điện tử

Download

Có thể bạn cần

Mạch điện tử - Tập 2Mạch điện tử - Tập 2

Nguyễn Tấn Phước

176  1335  41 

Headway Beginner Student's Book, 3rdHeadway Beginner Student's Book, 3rd

Jonh, Liz Soars

143  1156 

Cambridge Practice Tests for IELTS 1Cambridge Practice Tests for IELTS 1

University of Cambridge

162  546 

Kỹ thuật sản xuất muối khoángKỹ thuật sản xuất muối khoáng

Bùi Song Châu

175  1791  27