Hệ thống thông tin quang - Tập 1 - Vũ Văn San

3141 | 13-04-2016 | 32
Hệ thống thông tin quang - Tập 1

Nhan đề: Hệ thống thông tin quang - Tập 1

Tác giả: Vũ Văn San,

Nhà xuất bản: Bưu điện

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 279

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Sợi và cáp quang

Chương 3: Thiết bị phát quang

'Chương 4: Thiết bị thu quang

Chương 5: Thiết kế hệ thống thông tin quang

Chương 6: Hệ thống thông tin quang Coherent

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Giải Pháp KeynesGiải Pháp Keynes

Paul Davidson

  59 

Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 2, 3rdCơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 2, 3rd

Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh

247  1907  11 

Trắc Nghiệm Vật Lý Cơ HọcTrắc Nghiệm Vật Lý Cơ Học

Lê Gia Thuận

  47