AFF Suzuki Cup 2020

Bóng Đá | Lập Trình PHP | 15/11/2021 | 361 |


 

Chủ nhà: Singapore 

Số đội: 10 đội

Số trận: 26 trận

Thời gian: 05/12/2021 - 01/01/2022

BẢNG A:

VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
1  Thailand 0 0 0 0 0 0 0 0 Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp
2  Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0  
4  Singapore (H) 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Đông Timor 0 0 0 0 0 0 0 0

BẢNG B:

 

VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
1  Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp
2  Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
3  Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0  
4  Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Lào 0 0 0 0 0 0 0 0

 

,