Tag: "wampserver"

Blog | Lập Trình PHP | 17/05/2016 | 3355
WampServer là phần mềm nguồn mỡ hỗ trợ tạo Webserver trên nền tảng Windowns.
PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 05/01/2016 | 19981
Wampserver là chữ viết tắt của Windows – Apache – MySQL – PHP. Wampserver là chường trình tạo máy chủ web với mục đích giúp cho người lập trình web có thể chạy các ứng dụng web trên máy cá nhân (localhost) trước khi chuyển lên chạy chính thức trên web.
Wordpress | Lập Trình PHP | 04/01/2016 | 9992
Bài viết hướng dẫn cài đặt website wordpress trên localhost. Trong bài này tôi chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt mã nguồn wordpress trên localhost với wampserver chứ không hướng dẫn cài đặt wampserver.