Tag: "thiết kế web"

Dự án thực tế | Lập Trình PHP | 23/03/2016 | 10720
Để bắt đầu thực hiện một dự án website hay để thiết kế một website. Chúng ta cần có cấu trúc các thư mục để lưu trữ các tệp tin chạy chương trình.
JavaScript | Lập Trình PHP | 02/02/2016 | 6406
Khi thiết kế trong chi tiết cho bài viết chúng ta thường gắn nút in với mục đích giúp người dùng có thể in được nội dung bài viết.
PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 28/01/2016 | 5074
HTML5 được phát triển dựa trên HTML4 và (X)HTML nên về cơ bản HTML5 có cấu trúc và cách khai báo tương tự như HTML4
PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 28/01/2016 | 4561
PHP cũng giống với các ngôn ngữ lập trình trước đó đều sử dụng các từ khóa quen thuộc như while, do-while và for cho các cấu trúc lặp.
PHP Nâng cao | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 22027
Bài viết này hướng dẫn các bạn sử dụng Bootstram để thiết kế giao diện cho một website hoàn chỉnh