Tag: "facebook"

Facebook với website | Lập Trình PHP | 22/12/2018 | 4592
- Khi người dùng muốn liên hệ trực tiếp với chúng ta ngay lúc xem website. - Chúng ta muốn chăm sóc khách hàng tốt hơn, giới thiệu sản phẩm, tư vấn tiêu dùng,...
Blog | Lập Trình PHP | 25/10/2016 | 2057
Hiện tại, mã nguồn của bot Facebook messenger của Tổng thống Mỹ đã có mặt trên trang Github.
Facebook với website | Lập Trình PHP | 13/01/2016 | 3850
Khi thiết kế cũng như là lập trình web, nói chung là người quản trị website cần biết đến các mạng xã hội để quảng bá website của mình cho tốt
Facebook với website | Lập Trình PHP | 03/01/2016 | 5212
Bài viết này hướng dẫn các bạn nhúng comment của facebook vào website của bạn.
Facebook với website | Lập Trình PHP | 29/12/2015 | 12298
Bài viết này hướng dẫn tạo nút 'LIKE' một đường dẫn trên trang web của bạn với tài khoản facebook.