Tag: "Facebook Messenger"

Facebook với website | Lập Trình PHP | 22/12/2018 | 4574
- Khi người dùng muốn liên hệ trực tiếp với chúng ta ngay lúc xem website. - Chúng ta muốn chăm sóc khách hàng tốt hơn, giới thiệu sản phẩm, tư vấn tiêu dùng,...
Blog | Lập Trình PHP | 25/10/2016 | 2053
Hiện tại, mã nguồn của bot Facebook messenger của Tổng thống Mỹ đã có mặt trên trang Github.