Tag: "wampserver"

Blog | Lập Trình PHP | 17/05/2016 | 3304
WampServer là phần mềm nguồn mỡ hỗ trợ tạo Webserver trên nền tảng Windowns.
PHP Căn bản | Lập Trình PHP | 05/01/2016 | 19811
Wampserver là chữ viết tắt của Windows – Apache – MySQL – PHP. Wampserver là chường trình tạo máy chủ web với mục đích giúp cho người lập trình web có thể chạy các ứng dụng web trên máy cá nhân (localhost) trước khi chuyển lên chạy chính thức trên web.
Wordpress | Lập Trình PHP | 04/01/2016 | 9882
Bài viết hướng dẫn cài đặt website wordpress trên localhost. Trong bài này tôi chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt mã nguồn wordpress trên localhost với wampserver chứ không hướng dẫn cài đặt wampserver.