Tag: "cài đặt localhost"

Wordpress | Lập Trình PHP | 04/01/2016 | 9883
Bài viết hướng dẫn cài đặt website wordpress trên localhost. Trong bài này tôi chỉ hướng dẫn các bạn cài đặt mã nguồn wordpress trên localhost với wampserver chứ không hướng dẫn cài đặt wampserver.