minhduc20
05/06/2020
Ngày đăng: 11/06/2020

Chỗ nào học ngôn ngữ PHP ổn


Web tuyển dụng à bạn. Có job php nào đang cần tuyển ko?

 

Baominh96
19/05/2020
Ngày đăng: 11/06/2020
Trả lời Baominh96
Hiện bài gốc

Bên mình có đa dạng các job từ Frontend đến Backend như Java, C/C++, Android, iOs, Python, ... với rất nhiều vị trí phù hợp vs năng lực của các bạn ạ