Duc_duy_09
19/05/2020
Ngày đăng: 03/06/2020

Có những ngành nào có thể đào tạo lập trình


Máy tính, robot, cơ điện tử, tự động hóa...

Baominh96
19/05/2020
Ngày đăng: 03/06/2020
Trả lời Baominh96
Hiện bài gốc

mấy ngành này e tra gg thấy toàn làm về máy móc nhưng e lại ko thích máy móc mấy

Baominh96
19/05/2020
Ngày đăng: 03/06/2020
Trả lời Baominh96
Hiện bài gốc

mấy ngành này e tra gg thấy toàn làm về máy móc nhưng e lại ko thích máy móc mấy