Ngày đăng: 15/01/2016

Google xác nhận mới cập nhật thuật toán xếp hạng ngày 08/01/2016


Lập trình PHP vừa cập nhật được thông tin google thay đổi thuật toán xếp hạng.

Theo thông tin từ seroundtable cho biết. Kể từ thứ sáu ngày 08/01/2016 đã có nhiều người đã nhận thấy thứ hạng website của mình có sự thay đổi.

Thực sự đúng như thế, Google đã xác nhận rằng đã có sự thay đổi trong cách xếp hạng của mình và Google cũng nói thêm tuy có sự thay đổi nhưng không liên quan gì đến thuật toán Penguin.