Ngày đăng: 20/08/2019

Xưởng in áo thun APD tổ chức lễ thành lập Công đoàn công ty


Ngày 17/8/2019 tại Công ty in áo thun An Phát Đạt đã diễn ra lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn công ty.

 

https://inaothundep.net/xuong-in-ao-thun-APD-to-chuc-le-thanh-lap-cong-doan-cong-ty.html