Ngày đăng: 15/01/2016

Công cụ đo hiệu suất website với Google Speed


Google PageSpeed ​​Insights là công cụ đo hiệu suất của website trên hai thiết bị là di động và máy tính bàn.

Thang điểm đo của PageSpeed ​​Insights từ 0 đến 100 điểm. Theo công cụ này thì website nào có điểm từ 85 trở lên là đạt yêu cầu.

Một số tiêu chí xem xét:

  • Bật nén
  • Giảm bớt CSS
  • Giảm bớt HTML
  • Giảm bớt JavaScript
  • Tránh các chuyển hướng trang đích
  • Ưu tiên nội dung hiển thị

Bên cạnh đó PageSpeed ​​Insights còn đưa ra link tải về các file hình ảnh, css, javascript của website chúng ta đã được nén.

Link PageSpeed ​​Insights