Ngày đăng: 22/04/2020

Ngôn ngữ lập trình Java


Ngôn ngữ lập trình Java là 1 trong số những ngôn ngữ lập trình phổ biến. Hiện nay rất nhiều các nhà lập trình viên muốn trở thành nhà phát triển web và chọn Java làm ngôn ngữ lập trình chính. Tại sao Java lại là ngôn ngữ lập trình HOT như vậy? Bài viết này sẽ giải quyết câu hỏi đó cho bạn.