Ngày đăng: 18/12/2019

Xưởng in áo thun tuyển thợ may thời vụ


https://inaothundep.net/Xuong-in-ao-thun-tuyen-tho-may-thoi-vu.html

TUYỂN THỢ MAY THỜI VỤ

 - YÊU CẦU CÁC BẠN CÓ TAY NGHỀ MAY.

- THỜI GIAN LÀM VIỆC: 07H00 ĐẾN 17H30

- LÀM TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ 7, CHỦ NHẬT TĂNG CA TÍNH GẤP ĐÔI

- QUYỀN LỢI: