Ngày đăng: 12/06/2019

Nhà xưởng may 3 trang bị thêm máy may hiện đại


Nhằm mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty may và in áo thun An Phát Đạt (APD) đầu tư mở rộng xưởng may và in áo thun tại xưởng. Với việc mở thêm xưởng may và in đã tạo điều kiện cho công ty hoạt động liên tục, tạo dây chuyền sản xuất khép kín từ khâu nguyên vật liệu đến khâu thành phẩm.

 

https://inaothundep.net/Nha-xuong-may-3-trang-bi-them-may-may-hien-dai.html?fbclid=IwAR17seSs4dY5vMJXu1O_A5MlJarOQJ6MrXLq9S5HKW9OOLJLVeveMYUHM6A