Ngày đăng: 21/03/2019

Xưởng in áo thun An Phát Đạt chính thức đi vào hoạt động


Được khởi công xây dựng từ đầu năm. Xưởng may và in áo thun An Phát Đạt đã dần hoàn thiện và đi vào hoạt động. Đầu tháng 03 xưởng in áo thun đã chính thức đi vào hoạt động với đơn hàng đầu tiên lên đến hơn 10.000 áo.

Xem thêm: https://inaothundep.net/Xuong-in-ao-thun-An-Phat-Dat-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong.html