Ngày đăng: 17/01/2016

Rút gọn link có tác dụng gì trong SEO


Tuy hiện nay có nhiều trường phái cho rằng việc rút gọn link khi SEO Off Page như: Có nhiều tác dụng, Không có tác dụng gì và Còn tùy thuộc vào link rút gọn.

Khi chúng ta làm Seo off page trong thời gian dài, chung ta cần có chiến lược đi link là điều quan trọng và cần thiết.

Theo mình thì mình chọn trường phái thứ ba tức là còn tùy thuộc và link rút gọn mà bạn đi. Mình lấy ví dụ nha.

  • Theo như Google Webmaster khi bạn đi link rút gọn thì website của chúng ta có cả 2 backlink: một từ website chúng ta đặt link; hai là từ website chúng ta rút gọn link. Cho nên nếu cả 2 website này tốt thì backlink đó tốt ngược lại thì không.
  • Hợn nữa tất cả các backlink trỏ về đều ở dạng Redirect 301
  • Đặc biệt google xem link ngắn dễ nhìn hơn link dài nên tiện hơn cho người dùng.

Hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ rút gọn link như: goo.gl; bit.ly; adf.ly; tinyurl.com....

Theo mình các bạn nên chọn goo.gl vì đây là dịch vụ do google cung cấp và chúng ta có thể theo dõi các link mà chúng ta đã đi backlink

Các bạn cũng nên chọn thêm 1 hoặc 2 trang khác để đi link vì nó sẽ làm phong phú thêm link cho website bạn.

Lập trình PHP chúc các bạn thành công!!!