Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

2312 | 15-06-2016 | 36
Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nhan đề: Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 254

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: phần mềm ansys, mô phỏng trong công nghiệp, phần mềm mô phỏng, phần tử hữu hạn,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: FEA và AnSys

Chương 2: Các vấn đề cơ bản trong Ansys

Chương 3: Các thủ tục phân tích cơ bản

Chương 4: Xây dựng mô hình hình học

Chương 5: Tạo mô hình phần tử hữu hạn

Chương 6: Các thuộc tính vật lý

Chương 7: Đặt tải

Chương 8: Giải

Chương 9: Phân tích kết cấu

Chương 10: Phân tích nhiệt

Chương 11: Phân tích tương tác giữa các trường vật lý

Chương 12: Xử lý kết quả

Chương 13: Một vài tiện ích

Download

Tài liệu cùng chủ đề

Có thể bạn cần