Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn - Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

1736 | 15-06-2016 | 35
Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nhan đề: Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 254

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: phần mềm ansys, mô phỏng trong công nghiệp, phần mềm mô phỏng, phần tử hữu hạn,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: FEA và AnSys

Chương 2: Các vấn đề cơ bản trong Ansys

Chương 3: Các thủ tục phân tích cơ bản

Chương 4: Xây dựng mô hình hình học

Chương 5: Tạo mô hình phần tử hữu hạn

Chương 6: Các thuộc tính vật lý

Chương 7: Đặt tải

Chương 8: Giải

Chương 9: Phân tích kết cấu

Chương 10: Phân tích nhiệt

Chương 11: Phân tích tương tác giữa các trường vật lý

Chương 12: Xử lý kết quả

Chương 13: Một vài tiện ích

Download

Tài liệu cùng chủ đề

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Anh 12 nâng caoBài tập Tiếng Anh 12 nâng cao

Tứ Anh, Phan Hà, Huỳnh Đông Hải, Mai Vi Phương, Trần Văn Sinh

242  422 

Giáo trình Vật liệu cơ khíGiáo trình Vật liệu cơ khí

Nguyễn Thị Yên

160  1952  17 

100 bài văn hay lớp 7100 bài văn hay lớp 7

Nguyễn Hòa Bình, Phạm Thu Hằng, Nguyễn Thị Dung

217  484 

Kỹ thuật mạch điện tử 1Kỹ thuật mạch điện tử 1

Nguyễn Viết Nguyên, Phạm Thị Thu Hương

182  244