Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1 - Lê Đình Trí, Lê Trọng vinh, Dương Thủy Vỹ

2260 | 21-05-2016 | 21
Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1

Nhan đề: Giáo trình Toán cao cấp - Tập 1

Tác giả: Lê Đình Trí, Lê Trọng vinh, Dương Thủy Vỹ,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 273

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: toán cao cấp, giáo trình toán,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tổng hợp về ánh xạ. Số thực và số phức

Chương 2: Hàm số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phâ,

Chương 3: Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng

Chương 4: Định thức - Ma trận - Hệ phương trình tuyến tính

Chương 5: Không gian vector

 Chương 6: Phép tính tích phân của hàm số một biến số

Download

Có thể bạn cần

55 Cách để sống có kỉ luật55 Cách để sống có kỉ luật

Nguyễn Thu Hương

66  496 

Tiếng Anh 10Tiếng Anh 10

Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn

188  428