Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa máy scanner đời mới - Nguyễn Nam Thuận

1948 | 20-04-2016 | 2
Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa máy scanner đời mới

Nhan đề: Hướng dẫn sử dụng và tự sửa chữa máy scanner đời mới

Tác giả: Nguyễn Nam Thuận,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 257

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Các chi tiết căn bản về máy scanner

Chương 1: Làm quen với máy scanner

Chương 2: Mua, cài đặt và bảo trì scanner

Chương 3: Tạo bản scan đầu tiên

Chương 4: Lưu các ảnh đã scan

Chương 5: In những nội dung đã scan

Phần 2: Đưa máy scanner vào hoạt động

Chương 6: Scan đồ họa để sử dụng trên web

Chương 7: Sử dụng phần mềm OCR để scan các tài liệu

Chương 8: Sử dụng máy scanner cho công việc văn phòng

Chương 9: Sử dụng máy scanner cho công việc tại nhà

Phần 3: Kỹ thuật scan cao cấp

Chương 10: Cách để có được bản scan đẹp nhất

Chương 11: Scan các âm bản và Slides

Chương 12: Bố cục các ảnh

Chương 13: Chọn và sử dụng bộ hiệu chỉnh ảnh

Chương 14: Chỉnh sửa và cải tiến các ảnh đã scan

Chương 15: Sửa chữa và phục hồi ảnh

Download

Có thể bạn cần