Giáo trình tin học căn bản - Đỗ Thanh Liên Ngân, Hồ Văn Tú

3535 | 08-06-2016 | 29
Giáo trình tin học căn bản

Nhan đề: Giáo trình tin học căn bản

Tác giả: Đỗ Thanh Liên Ngân, Hồ Văn Tú,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 173

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tin học văn phòng,

Download

Tóm tắt:

Phần I: NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ TIN HỌC

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ DỮ LIỆU BẰNG WINDOWS EXPLORER

CHƯƠNG 5: SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG WINDOWS

CHƯƠNG 6: BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ PHÒNG CHỐNG VIRUS

Phần II: SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD

CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU MICROSOFT WORD

CHƯƠNG 8: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

CHƯƠNG 9: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

CHƯƠNG 10: THAO TÁC TRÊN CÁC ĐỐI TƯỢNG HÌNH

CHƯƠNG 11: LẬP BẢNG - TABLE

CHƯƠNG 12: TẬP TIN MẪU VÀ BỘ ĐỊNH DẠNG

CHƯƠNG 13: CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

CHƯƠNG 14: ĐỊNH DẠNG VÀ IN ẤN TRONG WORD

Phần III: XỬ LÝ BẢNG TÍNH VỚI MICROSOFT EXCEL

CHƯƠNG 15: GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL

CHƯƠNG 16: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG EXCEL

CHƯƠNG 17: MỘT SỐ  HÀM TRONG EXCEL

CHƯƠNG 18: THAO TÁC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 19: TẠO BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL

CHƯƠNG 20: ĐỊNH DẠNG VÀ IN ẤN TRONG EXCEL

Phần IV: TRÌNH DIỄN VỚI MICROSOFT POWER POINT

CHƯƠNG 21: GIỚI THIỆU MICROSOFT POWERPOINT

CHƯƠNG 22: CẬP NHẬT VÀ ĐỊNH DẠNG

CHƯƠNG 23: LÀM VIỆC VỚI CÁC TRÌNH DIỄN

Phần V: SỬ DỤNG DỊCH VỤ WEB VÀ EMAIL

CHƯƠNG 24: INTERNET VÀ DỊCH VỤ WORLD WIDE WEB

CHƯƠNG 25: DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ

 

Download

Có thể bạn cần

Kỹ Năng Buông BỏKỹ Năng Buông Bỏ

Leo Babauta

  96 

Tiếng Anh Thương Mại Quốc TếTiếng Anh Thương Mại Quốc Tế

Lê Minh Cẩn

  108 

Sống Đẹp Giữa Dòng ĐờiSống Đẹp Giữa Dòng Đời

Nguyễn Minh

  84 

Ngày Con Hai Mươi TuổiNgày Con Hai Mươi Tuổi

Minh Phượng

  95 

Chiếc Hộp Giáng SinhChiếc Hộp Giáng Sinh

Richard Paul Evans

  97