Giáo trình tin học căn bản - Đỗ Thanh Liên Ngân, Hồ Văn Tú

3260 | 08-06-2016 | 29
Giáo trình tin học căn bản

Nhan đề: Giáo trình tin học căn bản

Tác giả: Đỗ Thanh Liên Ngân, Hồ Văn Tú,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 173

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tin học văn phòng,

Download

Tóm tắt:

Phần I: NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ TIN HỌC

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ DỮ LIỆU BẰNG WINDOWS EXPLORER

CHƯƠNG 5: SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT TRONG WINDOWS

CHƯƠNG 6: BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ PHÒNG CHỐNG VIRUS

Phần II: SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD

CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU MICROSOFT WORD

CHƯƠNG 8: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

CHƯƠNG 9: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

CHƯƠNG 10: THAO TÁC TRÊN CÁC ĐỐI TƯỢNG HÌNH

CHƯƠNG 11: LẬP BẢNG - TABLE

CHƯƠNG 12: TẬP TIN MẪU VÀ BỘ ĐỊNH DẠNG

CHƯƠNG 13: CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

CHƯƠNG 14: ĐỊNH DẠNG VÀ IN ẤN TRONG WORD

Phần III: XỬ LÝ BẢNG TÍNH VỚI MICROSOFT EXCEL

CHƯƠNG 15: GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCEL

CHƯƠNG 16: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRONG EXCEL

CHƯƠNG 17: MỘT SỐ  HÀM TRONG EXCEL

CHƯƠNG 18: THAO TÁC TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 19: TẠO BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL

CHƯƠNG 20: ĐỊNH DẠNG VÀ IN ẤN TRONG EXCEL

Phần IV: TRÌNH DIỄN VỚI MICROSOFT POWER POINT

CHƯƠNG 21: GIỚI THIỆU MICROSOFT POWERPOINT

CHƯƠNG 22: CẬP NHẬT VÀ ĐỊNH DẠNG

CHƯƠNG 23: LÀM VIỆC VỚI CÁC TRÌNH DIỄN

Phần V: SỬ DỤNG DỊCH VỤ WEB VÀ EMAIL

CHƯƠNG 24: INTERNET VÀ DỊCH VỤ WORLD WIDE WEB

CHƯƠNG 25: DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ

 

Download

Có thể bạn cần

Cấu tạo và sửa chữa thông thường ô tôCấu tạo và sửa chữa thông thường ô tô

Bùi Thị Thư, Dương Văn cường

152  3012  36 

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 4 Tập 2Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 4 Tập 2

Nguyễn Minh Thuyết

  23