Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Microsoft Vietnam

2860 | 16-04-2016 | 8
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2010

Tác giả: Microsoft Vietnam,

Nhà xuất bản: Microsoft Vietnam

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010

II. Nội dung chính

Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010

Chương 2: Thực hiện định dạng văn bản

Chương 3: Thực hiện chèn các đối tượng

Chương 4: Thao tác với bảng biểu

Chương 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010

Chương 6: Các phím tắt trong Word

Chương 7: Một số mẹo hay trên Word 2010

Download

Có thể bạn cần