Giáo trình hướng dẫn sử dụng Power Point 2010 - Microsoft Vietnam

2782 | 16-04-2016 | 16
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Power Point 2010

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn sử dụng Power Point 2010

Tác giả: Microsoft Vietnam,

Nhà xuất bản: Microsoft Vietnam

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 335

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010

Chương 2 Tạo bài thuyết trình cơ bản

Chương 3 Xây dựng nội dung bài thuyết trình

Chương 4 Tuỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình

Chương 5 Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh

Chương 6 Chuẩn bị thuyết trình

Chương 7 Trình chiếu bài thuyết trình

Phụ lục 1. Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp

Phụ lục 2. Tài nguyên Internet

Download

Có thể bạn cần

Mưu Lược Trong Kinh DoanhMưu Lược Trong Kinh Doanh

Hoàng Văn Tuấn

  37 

Giáo trinh Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2Giáo trinh Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang

360  903