Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010 - Microsoft Vietnam

2958 | 16-04-2016 | 22
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Tác giả: Microsoft Vietnam,

Nhà xuất bản: Microsoft Vietnam

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 240

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010

I. Nội dung chính

Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel

Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel

Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm

Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu

Chương 5: Đồ Thị Trong Excel

Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính

Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates

Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật

 

Download

Có thể bạn cần

Tuyển Chọn 35 Đề Thi Thử THPTQG 2019Tuyển Chọn 35 Đề Thi Thử THPTQG 2019

Đặng Việt Đông

  89 

Từng Qua Tuổi 20Từng Qua Tuổi 20

Iain Hollingshead

  38 

Cẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hànhCẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hành

Shahidur R.Khandker, Gayatri B.Koolwal, Husain A.Samad

248  1016