Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010 - Microsoft Vietnam

3219 | 16-04-2016 | 22
Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Nhan đề: Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010

Tác giả: Microsoft Vietnam,

Nhà xuất bản: Microsoft Vietnam

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 240

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010

I. Nội dung chính

Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel

Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel

Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm

Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu

Chương 5: Đồ Thị Trong Excel

Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính

Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates

Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật

 

Download

Có thể bạn cần