Giáo trình Microsoft Access 2000 - Nguyễn Sơn Hải

2343 | 16-04-2016 | 4
Giáo trình Microsoft Access 2000

Nhan đề: Giáo trình Microsoft Access 2000

Tác giả: Nguyễn Sơn Hải,

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 207

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Bài mở đầu

CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 2: TRUY VẤN DỮ LIỆU

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BÁO CÁO

CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH VBA CĂN BẢN

CHƯƠNG 6: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 7: MENU & TOOLBAR

THUẬT NGỮ TIN HỌC

Download

Có thể bạn cần

14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa

Dương Tiến Tài

  90 

Sống Với SáchSống Với Sách

Alan Powers

  169