Tài chính tiền tệ - Đặng Thị Việt Đức, Phan Anh Tuấn

1697 | 03-06-2016 | 9
Tài chính tiền tệ

Nhan đề: Tài chính tiền tệ

Tác giả: Đặng Thị Việt Đức, Phan Anh Tuấn,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 190

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tài chính tiền tệ, tín dụng, lãi suất tín dụng, thị trường tài chính,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đại cương về tài chính và tiền tệ

Chương 2: Thị Trường tài chính

Chương 3: Các tổ chức tài chính trung gian

Chương 4: Cung cầu tiền tệ

Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tín dụng và lãi suất tín dụng

Chương 7: Tài chính doanh nghiệp

Chương 8: Tài chính công

Chương 9: Tài chính quốc tế

Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi các chương

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình quản trị doanh nghiệp

Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm

405  5704  136 

Giáo trình đồ án thiết kế máyGiáo trình đồ án thiết kế máy

Nguyễn Quang Tuyến

122  2450  16 

Giáo trình công nghệ chế tạo máyGiáo trình công nghệ chế tạo máy

Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai

277  1618  17 

Cơ sở kỹ thuật điện tử sốCơ sở kỹ thuật điện tử số

Vũ Đức Thọ, Đỗ Xuân Thụ

359  2670  34