Tài chính tiền tệ - Đặng Thị Việt Đức, Phan Anh Tuấn

2150 | 03-06-2016 | 9
Tài chính tiền tệ

Nhan đề: Tài chính tiền tệ

Tác giả: Đặng Thị Việt Đức, Phan Anh Tuấn,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 190

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tài chính tiền tệ, tín dụng, lãi suất tín dụng, thị trường tài chính,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đại cương về tài chính và tiền tệ

Chương 2: Thị Trường tài chính

Chương 3: Các tổ chức tài chính trung gian

Chương 4: Cung cầu tiền tệ

Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ

Chương 6: Tín dụng và lãi suất tín dụng

Chương 7: Tài chính doanh nghiệp

Chương 8: Tài chính công

Chương 9: Tài chính quốc tế

Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi các chương

Download

Có thể bạn cần