Quản trị ngân hàng thương mại - Trương Quang Thông

1125 | 09-02-2020 | 18
Quản trị ngân hàng thương mại

Nhan đề: Quản trị ngân hàng thương mại

Tác giả: Trương Quang Thông,

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 200

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản trị, ngân hàng, thương mại,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần