Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam - Nguyễn Đôn Phước

516 | 09-02-2020 | 0
Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Nhan đề: Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Đôn Phước,

Nhà xuất bản: Tri Thức

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 290

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ngân hàng, phát triển, mô hình,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần