Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam - Nguyễn Đôn Phước

359 | 09-02-2020 | 0
Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Nhan đề: Ngân hàng thế giới: Đi tìm mô hình phát triển và trường hợp Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Đôn Phước,

Nhà xuất bản: Tri Thức

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 290

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ngân hàng, phát triển, mô hình,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Developing Skills for the TOEIC Test Developing Skills for the TOEIC Test

Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne

272  5571  30 

Let's Go 5: Students Book 3 EditionLet's Go 5: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

81  1245 

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Xuân Khánh, Lê Văn Thái

237  2830  63 

Máy điện - Tập 1Máy điện - Tập 1

Bùi Đức Hùng, Triệu Việt Linh

158  1992  28 

kỹ thuật điện tử sốkỹ thuật điện tử số

Nguyễn Minh Giao

328  1072