Hệ thống tiền lương và tiền công - MPDF

1864 | 04-06-2016 | 7
Hệ thống tiền lương và tiền công

Nhan đề: Hệ thống tiền lương và tiền công

Tác giả: MPDF,

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 111

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống tiền lượng, hệ thống tiền công,

Download

Tóm tắt:

1. Chức năng và trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực

2. Các hệ thống tiền lương và tiền công

3. Thiết lập hệ thống tiền lương và tiền công

4. Kế hoạch ứng dụng

5. Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Để Học Tốt Toán 10Để Học Tốt Toán 10

Hàn Liên Hải

  16 

Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệpCông nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Bành Tiến Long, Trần Thế Lục, Nguyễn Chí Quang

138  1773 

Cha – Điểm Tựa Đời ConCha – Điểm Tựa Đời Con

Jack Canfield, Mark Victor Hansen

  12