Hệ thống tiền lương và tiền công - MPDF

2241 | 04-06-2016 | 7
Hệ thống tiền lương và tiền công

Nhan đề: Hệ thống tiền lương và tiền công

Tác giả: MPDF,

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 111

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: hệ thống tiền lượng, hệ thống tiền công,

Download

Tóm tắt:

1. Chức năng và trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực

2. Các hệ thống tiền lương và tiền công

3. Thiết lập hệ thống tiền lương và tiền công

4. Kế hoạch ứng dụng

5. Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống – Tập 2Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống – Tập 2

Jack Canfield, Mark Victor Hansen

  78 

Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12

Nhiều Tác Giả

  140 

Khí cụ điệnKhí cụ điện

Ban điều khiển điện

72  2048  12 

500 Bài Toán 12 Cơ Bản và Mở Rộng500 Bài Toán 12 Cơ Bản và Mở Rộng

Dương Đức Kim

  189