Giáo trình tiền tệ ngân hàng - Nguyễn Văn Tiến

855 | 09-02-2020 | 7
Giáo trình tiền tệ ngân hàng

Nhan đề: Giáo trình tiền tệ ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến,

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 613

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiền tệ, ngân hàng,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình Toán cao cấpGiáo trình Toán cao cấp

Nguyễn Phú Vinh

235  2559  15 

Thiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khíThiết kế và qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí

Lê Văn Vĩnh, Hoàng Tùng, Trần Xuân Việt, Phí Trọng Hảo

255  1511 

Giáo trình kỹ thuật sốGiáo trình kỹ thuật số

Trần Văn Minh

375  1898  23 

Cambridge Practice Tests For IELTS 4Cambridge Practice Tests For IELTS 4

University of Cambridge

176  615