Giáo trình thuế - Đồng Thị Vân Hồng, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Huỳnh Nga

2804 | 25-10-2016 | 14
Giáo trình thuế

Nhan đề: Giáo trình thuế

Tác giả: Đồng Thị Vân Hồng, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Huỳnh Nga,

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 202

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thuế,

Download

Tóm tắt:

1. Thuế giá trị gia tăng

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt

3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

5. Các khoản thuế và lệ phí khác

Download

Có thể bạn cần

Ngôn ngữ lập trìnhNgôn ngữ lập trình

Nguyễn Văn Linh

111  2122 

Thế Giới CongThế Giới Cong

David M. Smick

  89