Giáo trình lý thuyết tài chính - Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Minh Nguyệt

2428 | 04-06-2016 | 4
Giáo trình lý thuyết tài chính

Nhan đề: Giáo trình lý thuyết tài chính

Tác giả: Phạm Thị Lan Anh, Trần Thị Minh Nguyệt,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 166

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: lý thuyết tài chính, tài chính tiền tệ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính

Chương 2: Ngân sách nhà nước

Chương 3: Tài chính doanh nghiệp

Chương 4: Tài chính tring gian

Chương 5: Thị trường tài chính

Chương 6: Tài chính quốc tế

Download

Có thể bạn cần

Cây cỏ Việt Nam: Quyển 2Cây cỏ Việt Nam: Quyển 2

Phạm Hoàng Hộ

952  439 

Tuyển Chọn Câu Hỏi Và Bài Tập Di TruyềnTuyển Chọn Câu Hỏi Và Bài Tập Di Truyền

Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao

  115 

Bài Tập Vật Lí 12Bài Tập Vật Lí 12

Vũ Quang

  108