Giáo trình Tiếng Việt thực hành - Trịnh Thị Chính

3432 | 29-05-2016 | 25
Giáo trình Tiếng Việt thực hành

Nhan đề: Giáo trình Tiếng Việt thực hành

Tác giả: Trịnh Thị Chính,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 136

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thực hành tiếng việt, ngữ tiếng việt,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Chữ viết của Tiếng Việt

Chương 2: Dùng từ trong văn bản

Chương 3: Tạo câu trong văn bản

Chương 4: Dựng đoạn văn trong văn bản

Chương 5: Tiếp nhận và tạo lập văn bản

Tài liệu tham khảo

Download

Tài liệu cùng chủ đề

Có thể bạn cần

Bài Tập Sinh Học 7Bài Tập Sinh Học 7

Nguyễn Văn Khang

  113 

55 Cách để tranh luận hiệu quả55 Cách để tranh luận hiệu quả

Nguyễn Thu Hương

66  1103 

Cambridge Practice Tests for IELTS 7Cambridge Practice Tests for IELTS 7

University of Cambridge

176  1390