Tiếng Anh trong thương mại - Lê Thị Loan

1134 | 03-09-2019 | 1
Tiếng Anh trong thương mại

Nhan đề: Tiếng Anh trong thương mại

Tác giả: Lê Thị Loan,

Nhà xuất bản: Hải Phòng

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 162

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Từ khóa: Tiếng anh thương mại, enterprise one, commercial world,

Download

Tóm tắt:

Download