Tiếng Anh trong thương mại - Lê Thị Loan

1349 | 03-09-2019 | 1
Tiếng Anh trong thương mại

Nhan đề: Tiếng Anh trong thương mại

Tác giả: Lê Thị Loan,

Nhà xuất bản: Hải Phòng

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 162

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Từ khóa: Tiếng anh thương mại, enterprise one, commercial world,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Đi Sau Đến TrướcĐi Sau Đến Trước

Gary Hamel

  118 

Bí Quyết Sáng TạoBí Quyết Sáng Tạo

Nhiều Tác Giả

  105 

Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7

Trần Mạnh Tường

  111 

36 đề thi Hóa học 201736 đề thi Hóa học 2017

Tào Mạnh Đức

  90