Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng - James Cumming, Đỗ Hữu Thành, Hoàng Anh Dũng

1417 | 03-09-2019 | 2
Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng

Nhan đề: Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng

Tác giả: James Cumming, Đỗ Hữu Thành, Hoàng Anh Dũng,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 238

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tiếng anh kiến trúc, tiếng anh xây dựng,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 7 Có Đáp ÁnBài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 7 Có Đáp Án

Nguyễn Thị Tường Phước

  93 

Tình Thế GianTình Thế Gian

Thích Thánh Nghiêm

  86 

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112  1601 

Văn phạm tiếng anh thực hànhVăn phạm tiếng anh thực hành

Ninh Hùng, Hồ Văn Hiệp

618  3489  49