Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu - Phạm Thanh Huyền

2376 | 30-05-2016 | 13
Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu

Nhan đề: Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu

Tác giả: Phạm Thanh Huyền,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 77

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh ngành hóa dầu,

Download

Tóm tắt:

UNIT 1. CRUDE OIL

UNIT 2. DOWNSTREAM OF PRODUCTION

UNIT 3. REFINING PROCESSES

UNIT 4. FINISHING PROCESSES

UNIT 5. REFINERY PRODUCTS

UNIT 6. HYDROTREATING AND CATALYTIC REFORMING

UNIT 7. ZEOLITES

UNIT 8. PHYSICAL AND CHEMICAL ADSORPTION

UNIT 9. VINYL CHLORIDE

UNIT 10. SAFETY

Download