Giáo trình tiếng anh chuyên ngành thương mại - Nguyễn Thị Vân

1630 | 30-05-2016 | 43
Giáo trình tiếng anh chuyên ngành thương mại

Nhan đề: Giáo trình tiếng anh chuyên ngành thương mại

Tác giả: Nguyễn Thị Vân,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 256

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh thương mại,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Hetting to know sunsiness partners 

Unit 2: On the phone 

Unit 3: Marketing 

Unit 4: Sales and Negotiation 

Unit 5: Delivery and After sales services 

Unit 6: Terms of  Payment

Unit 7: Distribution Channels 

Unit 8: Total Quality Management 

Unit 9: Going global 

Unit 10: Presentations 

REVIEW OF UNITS 1-10

TAPESCRIPT AND ANSWERS

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình dung sai lắp ghépGiáo trình dung sai lắp ghép

Nguyễn Dần, Nguyễn Hữu Thường

113  1490 

Cơ sở thiết kế ô tôCơ sở thiết kế ô tô

Nguyễn Khắc Trai

324  1070  19