Giáo trình tiếng anh chuyên ngành chế biến món ăn - Lý Lan Hương

3562 | 30-05-2016 | 86
Giáo trình tiếng anh chuyên ngành chế biến món ăn

Nhan đề: Giáo trình tiếng anh chuyên ngành chế biến món ăn

Tác giả: Lý Lan Hương,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 258

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh ngành ăn uống,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Jobs and workplances 

Unit 2: Food selection 

Unit 3: In the ketchen 

Unit 4: In the dinning room 

Unit 5: Review of unit 1-4 

Unit 6: French dishes 

Unit 7: Some european dishes 

Unit 8: Vietnames dish 

Unit 9: Some orther asia dishes 

Unit 10: Revirew of units 6-9 

Unit 11: Some sensational salads 

Unit 12: Homemade soups 

Unit 13: Cakes for celebrations 

Unit 14: Menu 

Unit 15: Review of unit 11-14 

APPENDIX

TAPESCRIPTS

WORK BOOK

Download