Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT - Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga

1688 | 03-06-2016 | 1
Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT

Nhan đề: Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 86

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh điện tử viễn thông,

Download

Tóm tắt:

Giáo trình được biên soạn theo chương trình đào tạo của Học viện công nghệ bưu chính viễn thống và áp dụng từ năm 2006 với hệ đào tạo đại học từ xa.

Giáo trình được biên soạn gồm 10 bài với đáp án ở cuối sách giúp cho sinh viên dễ dàng thực tập các bài trước khi xem đáp án.

Download

Có thể bạn cần

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 Tập 2Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 Tập 2

Nhiều Tác Giả

  77 

Nấm mốc trong thực phẩmNấm mốc trong thực phẩm

Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch)

301  1931  31 

English For Thermal EngineeringEnglish For Thermal Engineering

Đặng Thành Trung

  87