Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT - Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga

1269 | 03-06-2016 | 1
Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT

Nhan đề: Bài tập Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 86

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh điện tử viễn thông,

Download

Tóm tắt:

Giáo trình được biên soạn theo chương trình đào tạo của Học viện công nghệ bưu chính viễn thống và áp dụng từ năm 2006 với hệ đào tạo đại học từ xa.

Giáo trình được biên soạn gồm 10 bài với đáp án ở cuối sách giúp cho sinh viên dễ dàng thực tập các bài trước khi xem đáp án.

Download

Có thể bạn cần

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiểnCác bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển

Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Đào Văn Tân

508  3174  101 

Giáo trình Toán cao cấp - Tập 2Giáo trình Toán cao cấp - Tập 2

Lê Đình Trí, Lê Trọng vinh, Dương Thủy Vỹ

213  1141  16