Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTT - lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ

2251 | 03-06-2016 | 5
Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Nhan đề: Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Tác giả: lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 151

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh công nghệ thông tin,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: The Computer

Unit 2: History of Computer

Unit 3: Characteristics of Computer

Unit 4: Hardware and Software

Unit 5: Mainframes

Unit 6: Central Process Unit

Unit 7: Types of memory

Unit 8: Disk and Disk Drive

Unit 9: Printer

Unit 10: Terminals

Further reading

Use

ĐÁP ÁN

BÀI DỊCH ĐỀ NGHỊ

Download

Có thể bạn cần

Bài giảng Kỹ thuật lập trìnhBài giảng Kỹ thuật lập trình

Nguyễn Duy Phương

156  2100 

Cơ sở kỹ thuật CNCCơ sở kỹ thuật CNC

Nguyễn Anh Tuấn

216  1845  11 

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Xuân Khánh, Lê Văn Thái

237  3305  63 

Giáo trình cơ sở dữ liệuGiáo trình cơ sở dữ liệu

Phạm Đức Nhiệm

101  3152  18 

Đánh giá tài nguyên nước Việt NamĐánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Nguyễn Thanh Sơn

160  1354