Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTT - lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ

2896 | 03-06-2016 | 6
Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Nhan đề: Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Tác giả: lê Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Huệ,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 151

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh công nghệ thông tin,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: The Computer

Unit 2: History of Computer

Unit 3: Characteristics of Computer

Unit 4: Hardware and Software

Unit 5: Mainframes

Unit 6: Central Process Unit

Unit 7: Types of memory

Unit 8: Disk and Disk Drive

Unit 9: Printer

Unit 10: Terminals

Further reading

Use

ĐÁP ÁN

BÀI DỊCH ĐỀ NGHỊ

Download