Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành BCVT - Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga

1797 | 03-06-2016 | 5
Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành BCVT

Nhan đề: Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành BCVT

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 160

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tiếng anh chuyên ngành, tiếng anh điện tử viễn thông,

Download

Tóm tắt:

UNIT 1. THE TELEPHONE NETWORK

UNIT 2. THE DATA NETWORK

UNIT 3. THE BASIC TRANSMISSION SYSTEMS

UNIT 4. OPTICAL FIBRES

UNIT 5. HISTORY OF TELEPHONE EXCHANGES

UNIT 6. DIGITAL TELEPHONE EXCHANGES

UNIT 7. COMPUTER COMMUNICATIONS

UNIT 8. INTERNET AND COMPUTER

UNIT 9. RADIO COMMUNICATIONS

UNIT 10. SATELLITE COMMUNICATIONS

Download

Có thể bạn cần