Developing Skills for the TOEIC Test - Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne

6846 | 06-04-2016 | 31
Developing Skills for the TOEIC Test

Nhan đề: Developing Skills for the TOEIC Test

Tác giả: Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 272

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Gerunds and Infinitives

Unit 2: Auxiliary Verbs

Unit 3: Subject-Verb Agreement

Unit 4: Verb Form and Tenses

Unit 5: Participial Forms

Unit 6: Comparatives and Superlatives

Unit 7: Nagation

Unit 8: Pronouns and Determiners

Unit 9: Nouns and Aricles

Unit 10: Relative Clauses

Unit 11: Conjunctions and Prepositions

Unit 12: Conditionals

Unit 13: Orther Possible Questions

Unit 14: Review

Practice Test

Transcript and Answer Key

Appendix

Answer Sheet

Download

Có thể bạn cần

Bông Hồng Thủy TinhBông Hồng Thủy Tinh

Nhiều Tác Giả

  118 

Sức Mạnh Của Sự Tử TếSức Mạnh Của Sự Tử Tế

Linda Kaplan Thaler

  165 

Truyền động điện thông minhTruyền động điện thông minh

Nguyễn Phùng Quang, Andreas Dittrich

285  6382  155 

Quy Tắc Số 1Quy Tắc Số 1

Phill Town

  121 

Viết Gì Cũng ĐúngViết Gì Cũng Đúng

Anthony Weston

  88