Developing Skills for the TOEIC Test - Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne

6353 | 06-04-2016 | 31
Developing Skills for the TOEIC Test

Nhan đề: Developing Skills for the TOEIC Test

Tác giả: Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne,

Nhà xuất bản: Compass Publishing

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 272

Ngôn ngữ:

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Unit 1: Gerunds and Infinitives

Unit 2: Auxiliary Verbs

Unit 3: Subject-Verb Agreement

Unit 4: Verb Form and Tenses

Unit 5: Participial Forms

Unit 6: Comparatives and Superlatives

Unit 7: Nagation

Unit 8: Pronouns and Determiners

Unit 9: Nouns and Aricles

Unit 10: Relative Clauses

Unit 11: Conjunctions and Prepositions

Unit 12: Conditionals

Unit 13: Orther Possible Questions

Unit 14: Review

Practice Test

Transcript and Answer Key

Appendix

Answer Sheet

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 2: Student Book 3 EditionLet's Go 2: Student Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

82  1585 

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánGiáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư

157  3147  18 

Điều khiển số máy điệnĐiều khiển số máy điện

Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Trung Sơn, Cao Văn Thành

298  1931  18 

Cẩm nang để thi đậu đại học môn toánCẩm nang để thi đậu đại học môn toán

Trần Lưu Cường, Huỳnh Công Thái

  35