Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh - Phạm Thị Nguyên Thư, Nguyễn Thị Thuyết

133 | 15-10-2022 | 0
Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nhan đề: Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh

Tác giả: Phạm Thị Nguyên Thư, Nguyễn Thị Thuyết,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 272

Ngôn ngữ: Việt - Anh

Từ khóa: Tiếng anh chuyên ngành, quản trị kinh doanh,

Download

Tóm tắt:

Download