Quản trị chiến lược - Lê Thị Thu Thủy

2204 | 04-11-2018 | 15
Quản trị chiến lược

Nhan đề: Quản trị chiến lược

Tác giả: Lê Thị Thu Thủy,

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 122

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản trị kinh doanh, chiến lược,

Download

Tóm tắt:

Download